Pur Natur bio activ Unieke Pur Natur yoghurtformule met probiotica

Waarom deze formule?

De formule die wordt gebruikt in de Pur Natur bio activ yoghurt bevat een hele reeks probioticasoorten met weloverwogen geselecteerde probioticastammen van Bifidobacterium, Pediococcus en Lactobacillus van menselijke oorsprong. De formule combineert deze drie probioticastammen, met bewezen en complementaire doeltreffendheid voor:

 

 

MEER INFORMATIE VOOR GEZONDHEIDSPROFESSIONALS

DIGEST PLUS-STAMMEN

De diversiteit en kracht van de commensale darmmicrobiota wordt vergroot door de AB-Digest-probioticaformule, omdat de stammen in staat zijn:

  • te overleven in een zuur milieu en zich te vermenigvuldigen in de aanwezigheid van galzouten
  • zich te hechten aan en te vestigen in het darmkanaal
  • de darmbarrière en zijn doorlaatbaarheid te verbeteren
  • de ontstekingsrespons te doen afnemen
  • te beschermen tegen virale infecties
  • enteropathogene bacteriën te neutraliseren
  • een homofermentatief metabolisme te begunstigen

1. Herstel van de darmmicrobiota

Dysbiose van de darmmicrobiota wordt gewoonlijk veroorzaakt door pathogene infecties en door een daling van de commensale microbiota wat de groei van de opportunistische pathogenen kan stimuleren, bijvoorbeeld na de inname van antibiotica.

De kolonisatie van het darmkanaal door probiotische micro-organismen heeft een beschermende werking op de darmmicrobiota en vormt dus een afweermechanisme tegen pathogenen die diarree kunnen veroorzaken.

De hechting aan de darmwand wordt beschouwd als één van de belangrijkste eigenschappen van probiotica om te kunnen komen tot een gunstige werking. Dankzij dit vermogen kunnen probiotica vermijden dat opportunistische pathogenen zich gaan hechten aan en woekeren in het darmkanaal. Bovendien kunnen probiotica wedijveren voor beschikbare voedingsstoffen in de darmen, wat de groei van dergelijke pathogenen afremt.

MEER INFORMATIE VOOR GEZONDHEIDSPROFESSIONALS

3. Voorkomen van diarree

Helpt symptomen te voorkomen van acute problemen in het spijsverteringskanaal zoals episodes van infectieuze en aan antibiotica gelinkte diarree.

Probiotica helpt om infecties in het spijsverteringskanaal te voorkomen en te behandelen.

Het gebruik van antibiotica is de meest voorkomende oorzaak voor belangrijke veranderingen in de normale darmmicrobiota. Antibioticakuren vernietigen deels microbiële populaties waardoor een omgeving wordt gecreëerd die ontvankelijk is voor pathogene en opportunistische indringers.

Diarree kan ook veroorzaakt worden door virale infecties zoals het Rotavirus en bacteriële infecties zoals Listeria en Salmonella.

MEER INFORMATIE VOOR GEZONDHEIDSPROFESSIONALS

2. Versterking en stimulering van de goede werking van de darmflora

De formule die wordt gebruikt in Pur Natur bio activ yoghurt helpt de darmflora te versterken. Het darmepitheel en darmslijmvlies vormen fysieke barrières die de uitwisseling van voedingsstoffen en water regelen tussen de omgeving buiten de darmholte en het lichaam. Deze barrières kunnen worden aangetast door een ontstekingsproces. Dit zou een passief verlies van water en opgeloste stoffen uit het lichaam in de darmholte tot gevolg kunnen hebben, wat kan leiden tot diarree.

Ook virale infecties kunnen de epitheel-/slijmvliesbarrières in het gedrang brengen. Verschillende virussen, en dan voornamelijk het rotavirus, kunnen de darmcellen infecteren, wat leidt tot een verlies van darmvlokken, waardoor er dan weer minder beschikbare oppervlakte overblijft voor de uitwisseling en absorptie van water, electrolyten en voedingsstoffen. Deze situatie kan braken en diarree veroorzaken met een beduidend waterverlies, wat uiteindelijk kan leiden tot uitdroging. Verschillende klinische studies tonen de doeltreffendheid aan van bepaalde Lactobacillus rhamnosus GG voor de preventie en behandeling van diarree veroorzaakt door het rotavirus bij kinderen. De beschermende werking ervan wordt toegeschreven aan zijn vermogen om zowel de vermenigvuldiging als de hechting van het virus aan de epitheelcellen in het slijmvlies te reduceren. Bovendien, tonen bepaalde studies aan dat de beschermende werking van Lactobacillus rhamnosus GG tegen virale infecties zelfs belangrijker kan zijn wanneer deze als preventieve maatregel, dus voordat de infectie opduikt, wordt toegediend.

MEER INFORMATIE VOOR GEZONDHEIDSPROFESSIONALS

logo bio activ staand240pxis een product van Pur Natur