Pur Natur bio activ Unieke Pur Natur yoghurtformule met probiotica

2. Versterking en stimulering van de goede werking van de darmflora

De formule die wordt gebruikt in Pur Natur bio activ yoghurt helpt de darmflora te versterken. Het darmepitheel en darmslijmvlies vormen fysieke barrières die de uitwisseling van voedingsstoffen en water regelen tussen de omgeving buiten de darmholte en het lichaam. Deze barrières kunnen worden aangetast door een ontstekingsproces. Dit zou een passief verlies van water en opgeloste stoffen uit het lichaam in de darmholte tot gevolg kunnen hebben, wat kan leiden tot diarree.

Ook virale infecties kunnen de epitheel-/slijmvliesbarrières in het gedrang brengen. Verschillende virussen, en dan voornamelijk het rotavirus, kunnen de darmcellen infecteren, wat leidt tot een verlies van darmvlokken, waardoor er dan weer minder beschikbare oppervlakte overblijft voor de uitwisseling en absorptie van water, electrolyten en voedingsstoffen. Deze situatie kan braken en diarree veroorzaken met een beduidend waterverlies, wat uiteindelijk kan leiden tot uitdroging. Verschillende klinische studies tonen de doeltreffendheid aan van bepaalde Lactobacillus rhamnosus GG voor de preventie en behandeling van diarree veroorzaakt door het rotavirus bij kinderen. De beschermende werking ervan wordt toegeschreven aan zijn vermogen om zowel de vermenigvuldiging als de hechting van het virus aan de epitheelcellen in het slijmvlies te reduceren. Bovendien, tonen bepaalde studies aan dat de beschermende werking van Lactobacillus rhamnosus GG tegen virale infecties zelfs belangrijker kan zijn wanneer deze als preventieve maatregel, dus voordat de infectie opduikt, wordt toegediend.

Digest Plus-stammen

De P. pentosaceus en B. longum stammen, maar nog het meest P. pentosaceus CECT 8330, bleken erg ontstekingsremmend te werken doordat ze de productie van ontstekingsremmende interleukines als IL-10 4 sterk stimuleren en opwekken.

Alle probiotische stammen in Digest Plus blijken in staat te zijn zich te hechten aan de epitheelcellen en het darmslijmvlies.

 

Versterking en stimulering van de goede werking van de darmflora met Pur Natur bio activ

Fig. P. pentosaceus CECT8330 leidt tot een hogere productie van IL-10(pg/mL) in vergelijking met B. longum CECT7894 en een commerciële controle.

 

Daardoor bevordert de aanwezigheid van de drie probiotische stammen in de formule het evenwicht in ontstekingsprocessen. Overigens kan LrGG ook de barrièrewerking van het darmepitheel versterken door eiwitten te produceren die de celontwikkeling stimuleren. Eveneens werd aangetoond dat LrGG geschikt is om het immuniteitssysteem te versterken.

TERUG

logo bio activ staand240pxis een product van Pur Natur